PRODUCTS

Makeup Sponge PF

Makeup Sponge PF

Makeup Sponge PF

ราคาชิ้นละ 180 บาท

วิธีล้างฟองน้ำ:
* หากฟองน้ำสกปรก ให้เจือจางผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่เป็นกรดด่างลงในน้ำอุ่น ซักฟองน้ำด้วยมืออย่างอ่อนโยนโดยจุ่มฟองน้ำลงในน้ำ จากนั้น ล้างออกให้สะอาดก่อนผึ่งให้แห้งโดยไม่ให้โดนแสงแดด